نوع قطره چکان
دبی قطره چکان (لیتر بر ثانیه) 2 و 3 و 4 و 8 و 12
فشار کارکرد (بار) 0.5-4
قابلیت PC دارد