مقایسه کنترلرهای هانتر

جدول مقایسه کنترلرهای هانتر

WVS NODE XC-HYBRID ACC I-CORE PCC PRO-C X- CORE ECO LOGIC مشخصات
1,2,4 1,2,4,6 6,12

6-42
(با دکودر تا 99)

6-42
(با دکودر تا 48)

6,12 4-16  2,4,6,8 4,6  تعداد ایستگاه
 ثابت  ثابت  ثابت مدولار مدولار  ثابت مدولار  ثابت ثابت  نوع
----
3 3 6 4 3 3 3 2  تعداد برنامه ها
----
4 4 10 8 (16 برای برنامه D) 4 4 4 4

تعداد زمان شروع هر برنامه

4 6 4 6 12 6 6 4 4 حداکثر زمان آبیاری هر ایستگاه
                  امکانات
ضد آب ضد آب درب دار پلاستیکی و فلزی

درب دار پلاستیکی و فلزی
پایه دار پلاستیکی و فلزی

درب دار پلاستیکی و فلزی
پایه دار پلاستیکی و فلزی

درب دار پلاستیکی درب دار پلاستیکی درب دار پلاستیکی بدون درب پلاستیکی نوع محفظه 
        Ο   Ο  Ο    Ο  Ο     SOLAR SYNC
       Ο  Ο  Ο  Ο  Ο    کنترل از راه دور
                   
                   

 توضیحات:

مدولار به کنترلرهایی گفته می شود که از قابلیت ارتقاء تعداد ایستگاهها برخوردار باشند.

SOLAR SYNC یک دستگاه هوشمند است که میزان تبخیر و تعرق (ET) را محاسبه و کنترلر را روزانه بر اساس شرایط آب و هوایی محل تنظیم می کند. لذا منجر به صرفه جویی در میزان آب می شود.